Aktivity - MS DOMINO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktivity

 
Zájmové kroužky
Plavání
Plavání se uskutečňuje 1x za měsíc na plavecké hale na Klíši.
Tento plavecky výcvik je určený pro děti od 4,5 let. Dítě, které bude přihlášené na tento výcvik, by mělo být samostatné a mělo by mít alespoň minimální zkušenost s bazénem. V opačném případě je to pro dítě spíše stres, než příjemný zážitek.

Keramika
Aktivita zaměřená na jemnou motoriku v DDM ÚL a na rozvoj estetického cítění.
Kroužek je určen pro děti od 5let. Probíhá v dopoledních hodinách.

Přírodovědný kroužek
Aktivita pro zvídavé děti. Cílem přírodovědného kroužku je poznávání živé i neživé přírody a podpora úcty k životu.
Přírodovědný kroužek probíhá vždy dopoledne v DDM ÚL. Je určen pro děti od 5let.

Hravá angličtina
Angličtina je vedena hravou a nenásilnou formou. Probíhá s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit. Je určena pro všechny děti.
Baskeťáček 21/22
nábor školky 21/22

Taneční kroužek
pro děti od 4 do 5 let

 
 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky